Een volgende stap in stedelijke Transfarmation

Een zelfvoorzienende boerderij

Floating Farm is een zelfvoorzienende drijvende boerderij. Hier produceren  we op  een  diervriendelijke en  duurzame  manier  dagverse  voeding  (zuivel). De  productie  is  circulair:  kringlopen  van voedingsstoffen,  energie en water worden nutriënten en mineralen  zoveel mogelijk gesloten. Steden in deltagebieden met een strategische ligging aan het water en waterwegen tot diep in het stadshart zijn bij uitstek geschikt voor onze drijvende high-tech oplossing.

Leren van de technologie en elkaar

Naast een commercieel productiebedrijf is Floating Farm dus ook een belangrijk educatiecentrum op het gebied van innovatieve technieken en stadslandbouw, vooral voor scholieren, studenten en het bedrijfsleven. Ook is er gelegenheid voor wetenschappelijk onderzoek op diverse onderdelen van ons concept zoals voerproductie, reststofverwerking, energiereductie en –opwekking en drinkwater productie en hergebruik.

De consument en Floating Farm

Niet alleen ontwikkelen we met Floating Farm een waardevol drijflichaam  als  alternatief  voor  de  schaarse  grond  in  ons  land en daarbuiten,  de productie en verkoop van dagvers voedsel verloopt circulair en dicht bij de consument. Daardoor zijn er nauwelijks afvalstromen, verkorten we de logistieke keten en laten we de consument kennis maken met gezonde, dagverse producten.

Onze bezoekers kunnen het vee zien, ontdekken hoe het voer voor de koeien wordt geproduceerd en leren hoe zuivelproducten worden gemaakt. Daarnaast kan iedereen zelf dagverse zuivel tappen bij de zuivelwand om ter plekke te kunnen proeven en kopen. 

bars5