Koeien

Steden zoeken naar nieuwe ontwikkelingen om voedsel te produceren in de stad. Wij noemen dit de Transfarmation.

Liter melk per dag

Een wereldwijd probleem

Het produceren van voedsel is op een wereldbevolking die intensief groeit en steeds welvarender wordt een steeds grotere uitdaging. Er is immers steeds minder geschikte landbouwgrond over om voedsel te produceren. De wereldsteden dijen maar uit om aan de vraag naar woningen te voldoen waardoor de burger letterlijk steeds verder van de landbouw af komt te staan.

Kennis van gezonde voeding en voedingsproductie neemt verder af en de logistieke keten wordt steeds verder vergroot. We zien deze trend stijgen naarmate de tijd vordert.

Producten

Op de Floating Farm produceren en verwerken wij verse melk tot gezonde zuivelproducten voor jong en oud, dicht  bij de eindgebruikers in de stad.

Naast onze dagverse producten is er volop ruimte voor voorlichting, onderwijs en research. Groepen schoolgaande kinderen en studenten en andere geïntereseerden  zijn welkom voor rondleidingen en experimenten. De Floating Farm is een transparante boerderij op het water waar bezoekers de koeien zien en kunnen kennismaken met alle processen die plaatsvinden op de boerderij.

bars5