[
scroll

Dieren welzijn

Is dit niet slecht voor het dierenwelzijn
Het ontwerp van onze drijvende boerderij heeft dierenwelzijn als eerste uitgangspunt.  Ten opzichte van reguliere stallen is deze drijvende ‘Koeientuin’ een grote sprong voorwaarts. Met name de koeientuin, de ruimte per m2, de stevigheid, zachtheid en netheid van de vloer en de beplanting, groen voorziening in de koeientuin. Vervolgens is uiteraard gekeken met onze engineers naar de stabiliteit van het gebouw. ‘Het gebouw moet zo stevig zijn als een weiland of een reguliere stal op het land’. Nederland heeft een uitstekende reputatie als waterbouwers, scheepsbouwers en civiel ingenieurs. Met onze partners is dan ook een extreem stabiel platform ontworpen, rekening houdend met maximale wind, golfslag en verplaatsing van alle koeien. De maximale uitslag (schommeling) is niet meer dan millimeters in situaties die nauwelijks zullen voorkomen. De koeien ervaren zelfs in extreme omstandigheden geen instabiliteit. Zeeziekte zal dus niet aan de orde zijn.
Worden de dieren niet zeeziek?
In de wereld en ook in Nederland zijn heel veel transportbewegingen met onze veestapel. Zo exporteert Australië jaarlijks tussen de 600.000 en 800.000 koeien met grote oceaanschepen naar de rest van de wereld. De koeien blijven veelal weken op zee. Ook via de weg zijn er iedere dag grote transporten van levende have in vrachtwagens. Al deze transporten op weg en zee zijn sterk gereguleerd via internationale regelgeving.
Koeien horen toch in de wei?
Zeker. Maar koeien staan ook heel vaak niet in de wei. De meeste tijd eigenlijk. Bijvoorbeeld in de winter, of in het najaar, of wanneer de zon fel brandt. Daar houden koeien ook niet van. Bovendien moet een koe 2 keer per dag gemolken worden en dat gebeurt in de stal. De zuivelindustrie geeft een bonus aan boeren die koeien 6 uur per dag gedurende 120 dagen per jaar in de wei hebben.

De koeien van Floating Farm komen ook in de wei. Circa 8 maanden per jaar hebben zij overdag vrij toegang tot een weiland.  Daarbij laten wij de keuze aan de koe. Zij mag beslissen waar ze zich het meest comfortabel voelt.  Als de zon brandt, of als het regent, is ook een koe liever binnen dan buiten.

De eerste twee jaar van hun leven wordt al het vee van Floating Farm dag en nacht gedurende ca. 8 maanden (afhankelijk van het weer) geweid in de polder van Midden Delfland op natuurgrasland van NatuurMonumenten. Dit geldt zowel voor de vaars- als de stierkalveren.

Landbouw zou toch biologisch moeten zijn?
Floating Farm gaat kwaliteitszuivel produceren op een heel diervriendelijke manier met een minimale eco-footprint. Wij zullen het predicaat ‘biologisch’ echter niet kunnen krijgen. Daarvoor wijkt het Floating Farm –systeem teveel af van de thans geldende richtlijnen van  de toezichthouder op de biologische landbouw Skal .

Locatie

Waarom op het water(Wereldschaal)?
Daarvoor zijn verschillende redenen:

  • We zien een alsmaar groeiende wereldbevolking. In 2050 is de verwachting dat er 2 a 3 miljard mensen bij zijn gekomen. Een groot deel van de wereldbevolking heeft nu al geen gezond voedsel
  • Het beschikbaar areaal aan vruchtbare landbouwgronden groeit niet mee met de wereldbevolking. Sterker nog: vruchtbaar land wordt steeds schaarser. Dat komt door een over-bebouwing van steden in vruchtbare delta’s, door de klimaatverandering (verzilting), maar ook door ontbossing (erosie) en door uitputting van de bodem (‘verwoestijning’).
  • Mensen wonen straks voor 70% in de grote stad. Dit noemen we urbanisatie. In Europa is zelfs de verwachting dat dit 90% zal zijn. Steden zullen dus groeien. De grootste steden liggen veelal in delta’s, waar de aarde van nature vruchtbaar is. Met de groei van de steden wordt dus nog meer vruchtbare aarde omzetten in beton en worden de transportlijnen van de landbouwgebieden naar het stadscentrum steeds langer. De logistieke keten en daarmee de vervuiling binnen steden zal dus aanzienlijk blijven groeien.
  • De klimaatverandering laat zien dat er steeds heviger regenval is en overstromingen van steden en landbouwgronden. Wij zullen dus moeten kijken naar een klimaat adaptief systeem om de stad te kunnen blijven voeden. Op het water bouwen is een van de oplossingen waar wereldwijd grote belangstelling voor bestaat.
Waarom op het water(Lokaal/Nederlandse schaal)?
  • Wij moeten zuinig zijn op onze groene natuur. Wellicht kunnen we het land efficiënter gebruiken.
  • Nederland is een dicht bevolkt en klein land. En ook hier zien we dat de afstand tussen stadsbewoner en land/landschap al aanzienlijk is en daarmee ook de kennis over gezond voedsel en voedselproductie
  • Om voedselproductie dicht bij de consument te brengen is ruimte nodig in de stad. Deze ruimte is er niet op land maar wel op het water. Water biedt ruimte. Niet alleen fysiek maar ook om te innoveren en nieuwe combinaties te maken.
  • De distributie en logistiek van voeding van land naar stadsbewoner loopt via vele schakels: van boer naar fabriek, van fabriek naar distributiecentra, van distributiecentra naar winkel en vervolgens naar consumenten. 1 op de 3 vrachtwagens in Nederland is voedsel gerelateerd. Door in de stad te produceren kan de logistieke keten verkort worden.
  • Ook Nederland heeft met klimaatverandering te maken. Ook Nederland heeft een strategie van klimaat adaptief bouwen ingezet. Daar is drijvend en stabiel bouwen een goed voorbeeld van.
Waarom in de stad?
Naast de trek naar de stad vanaf het platteland zal de groei van de wereldbevolking met name in de stad plaatsvinden. In de wereld zal straks 70% in steden wonen. In Europa zelfs 90%. Daar wonen dus de consumenten die iedere dag gezond gevoed moeten worden.

Om de stadbewoner meer bewust te maken van gezond voedsel willen wij het dicht bij de consument brengen. Op een transparante en educatieve manier gezond voedsel duidelijk, inzichtelijk en aantrekkelijk maken.

Deze stadsboerderij is op een iconische manier ontworpen. Het laat zien dat gezonde voedselproductie een schone en hightech bezigheid is. Diervriendelijk, maar met robots en de nieuwste technologie.

Waarom in de Merwehaven in Rotterdam?
De gemeente Rotterdam heeft een ontwikkelstrategie voor deze voormalige fruithaven opgesteld. Op basis van deze strategie wordt de stedelijke binnenhaven uitdrukkelijk samen met marktpartijen getransformeerd tot een stedelijk platform waar haven & stad en kennis & kunde bij elkaar komen. De focus ligt op de innovatieve, technologische en ambachtelijke maakindustrie vanuit de clusters Clean Tech Medical en Food. De Floating Farm sluit hier naadloos op aan!

Zuivel

Waarom verpakken jullie de zuivel in PET flessen?
We hebben gekozen voor PET flessen omdat het materiaal licht en recyclebaar is.
Waarom moet je FF melk schudden voor gebruik?

Onze melk is alleen gepasteuriseerd en gehomogeniseerd (de vette en waterige bestanddelen van melk tot één geheel mengen). Dit betekent dat de melk zo puur mogelijk de flessen in gaat en dat er soms nog wel eens een vetbolletje op de melk wil drijven. Met zelf schudden los je dat op en blijft de echte smaakbeleving zo goed mogelijk bewaard.

Onze Boerderij

Floating Farm produceert op een circulaire en klimaat adaptieve manier gezond voedsel op de plek waar mensen wonen. Zo dragen wij bij aan een gezondere, bewustere en duurzame samenleving.

Onze Boerderij

Een nieuwe generatie.

Onze Producten

Floating Farm melk is puur natuur en komt zo van onze koeien, hierdoor kan de exacte samenstelling wisselen. Rauwe melk is verkrijgbaar uit onze melktap op locatie. Een deel van de melk maken we yoghurt van. Gepasteuriseerde melk en yoghurt zijn verkrijgbaar in 250 en 750 ml verpakkingen.

Onze producten

Vers, lekker en gezond.

Contacteer Ons

Bij de Floating Farm horen we graag hoe we u kunnen helpen. Via onze social media kanalen kunt u ook terecht voor het laatste nieuws.

Contact

Neem contact op