nu nog in Rotterdam

Locatie

Waarom Rotterdam?

De eerste Floating Farm ligt in Rotterdam omdat het een belangrijke deltastad is die internationaal bekend staat om haar enorme haven en logistieke functies. Belangrijke taken van deze haven zijn de opslag van stukgoederen en containers, de verwerking van ruwgoed zoals olie en de overslag en verwerking van landbouwproducten. Maar met een wereldwijde verandering in energieproductie, energieverwerking, 3D Printing en IT mag Rotterdam niet uitsluitend van haar haven afhankelijk blijven. Daarom richt Rotterdam zich in haar langetermijnbeleid op drie speerpunten: Logistiek (Haven), Medisch (Erasmus Medisch Centrum) en Voeding. Hierbij staan zaken als ‘Cleantech’, ‘Building with Nature’ en de ‘Circulaire Economie’ voorop.

De stad staat voor de opgave om oude, verlaten en vervuilde havengebieden te transformeren  naar levendige, schone, werk- en woonomgevingen waar op lokale schaal zelfvoorzienende communities worden ontwikkeld. Door haar grote logistieke kennis van voedseloverslag biedt Rotterdam een logische aanvulling op lokale en slimme voedselproductie door de nauwe samenwerking tussen ondernemers, stadsbewoners, kennisinstituten en het ommeland te bevorderen.

Floating Farm krijgt een plek in de Merwe4Haven. Dit is een oude stadshaven in transitie. Merwe4Haven ligt tussen de woonwijken Delfshaven, Spangen en Schiedam, winkels en onderwijsinstellingen. De haven is goed bereikbaar via snelwegen (A20) en via waterwegen (De Maas en De Schie). De logistieke bereikbaarheid via waterwegen is interessant voor de aanvoer en de afvoer van voer, vee en mest per boot naar Midden Delfland. Via Floating Farm wordt Rotterdam op een nieuwe manier verbonden met het agrarische achterland.

 

bars5