Wil jij een steentje bijdragen aan duurzamere zuivelproductie?

STICHTING VRIENDEN VAN FLOATING FARM ZOEKT ENTHOUSIASTE BESTUURSLEDEN

Sinds mei 2019 is in Rotterdam de eerste drijvende boerderij ter wereld operationeel. Duizenden mensen uit de hele wereld zijn inmiddels een kijkje komen nemen. Floating Farm produceert gezond voedsel in steden, dichtbij de consument. Op een duurzame, innovatieve, transparante manier met dierenwelzijn als top prioriteit.

Voor de Floating Farm is het belangrijk om voedselverliezen tegen te gaan, transport van voedsel te reduceren en de kwaliteit van het voedsel te verbeteren. Breng de boerderij terug in de stad als onderdeel van een schone, leefbare en bewuste stads-transformatie. Floating Farm noemt dat Transfarmation.

De vriendenstichting ondersteunt de Floating Farm in haar duurzame productie van zuivelproducten. Duurzaam betekent met respect voor aarde, dier en mens. Om dit te bereiken wil de stichting potentiële vrienden en organisaties betrekken, inspireren en enthousiasmeren bij het lokaal en duurzaam produceren van gezond voedsel. Dit kan door voorlichting, educatie en het betrekken van geïnteresseerden bij de activiteiten van de Floating Farm.

De vriendenstichting biedt ruimte voor donaties met en zonder wederdienst vanuit de stichting. We willen een groep mensen en organisaties samenbrengen, die financieel en/of materieel meehelpen om de doelen van FF BV te realiseren. Deze groep draagt hier eenmalig of voor langere tijd aan bij, ook omdat we hen aan de vriendenstichting willen binden. Vrienden voelen zich gebonden als ze betrokken zijn bij de Floating Farm. De vriendenstichting faciliteert deze verbinding door communicatie, via het verzorgen van bedankjes, wederdiensten en evenementen zodat deze potentiële vrienden blij worden en blijven.

Wij zoeken enthousiastelingen die (onbezoldigd) ons bestuur willen uitbreiden met nieuwe inzichten en kennisvelden. Doel is samen met het actieve bestuur praktisch invulling geven aan de voorgenomen activiteiten, en meedenken over de aanpak voor de komende tijd. De projecten waar wij ons momenteel voor willen inzetten zijn de vergroening van de stal en educatie over de boerderij.

De ideale kandidaat:

  • hangt de missie en waarden van vriendenstichting van de Floating Farm aan
  • is een verbinder
  • beweegt zich in verschillende (regionale) netwerken
  • heeft drive om bij te dragen
  • heeft zin en tijd om mee te doen
  • is bereid om zich voor langere tijd aan het bestuur te committen

Mocht je nadere informatie over de functie of de vriendenstichting willen hebben, dan kun je een mail sturen naar vriendenvan@floatingfarm.nl of bellen met Ernst Dencher (0683947950).

Meteen reageren op de oproep kan natuurlijk ook. Stuur dan voor 18 maart a.s. je CV met een motivatie naar vriendenvan@floatingfarm.nl.

Onze Boerderij

Floating Farm produceert op een circulaire en klimaat adaptieve manier gezond voedsel op de plek waar mensen wonen. Zo dragen wij bij aan een gezondere, bewustere en duurzame samenleving.

Onze Boerderij

Een nieuwe generatie.

Onze Producten

Floating Farm melk is puur natuur en komt zo van onze koeien, hierdoor kan de exacte samenstelling wisselen. Rauwe melk is verkrijgbaar uit onze melktap op locatie. Een deel van de melk maken we yoghurt van. 

Onze producten

Vers, lekker en gezond.

Circulair boeren

Het is een prachtige uitdaging: samen het cirkeltje rond maken in de stad. Boerderij, koe, voer, melk, mest; gebruik en hergebruik van alle nutriënten in de omgeving die naar en van de boerderij komen.

Circulair boeren

Met het oog op de toekomst.