Met de kennis van nu, denken aan de toekomst

Meer dan een boerderij

De Floating farm is een hoog efficiënte oplossing om dagvers voedsel te produceren. Het gebruik van ruimte, water, transport, nutriënten en energie wordt zo laag mogelijk gehouden. Dit komt door slimme architectuur (acceptabele en logische stapeling van procesfuncties) en de toepassing van hoogwaardige technologieën.

Koeien

Melken van de koeien

Het melken van onze koeien gebeurt geheel automatisch. Tezamen met onze partner Lely is de meest geavanceerde melkrobot in de stal geïnstalleerd. De melkmachine houdt alle data bij over de koe,
waarschuwt de boer over de gezondheid van de koe en transporteert de melk naar de melkverwerkingseenheid.

 

Melkverwerking

De rauwe melk wordt verwerkt tot verse zuivelproducten zoals volle melk en yoghurt.  Samen met onze partner van den Heuvel is een energie zuinige, hoog technologische installatie samengesteld. De installatie voldoet uiteraard  aan de hygiëne eisen en is transparant opgesteld om het proces van zuivelbereiding maximaal aan de bezoekers te laten zien.

 

Mest en Urine verwerking

De mest en urine verwerking begint al in de stal. Onze koeien lopen op een speciale membraanvloer. Deze membraanvloer is een zachte vloer waar de koeien goede grip hebben en graag vertoeven. De vloer laat urine door en houdt mest in een licht drogere vorm op de vloer. Door een doorlopende mestrobot op de vloer te laten lopen wordt mest direct opgeschept en afgevoerd in een speciale stortput waar het een verdieping lager direct wordt verwerkt. Ditzelfde geldt voor de urine welke door de vloer zakt naar een speciale eenheid om te verwerken. De mest wordt deels verbrand in de biokachel en deels omgezet naar hoogwaardige geconcentreerde meststoffen.

 

Voerproductie voor de koeien

Een deel van de voedselproductie voor de koeien (gras) wordt geproduceerd binnen de Floating farm zelf. Tezamen met onze partners Philips en Codema is onderzoek gedaan naar diverse lichtrecepten (LED technologie), substraten en grassoorten om een maximale, eiwit-, vitamine- en vezelrijke gras opbrengst te krijgen. De installatie is een proefinstallatie waarbij naast gras ook onderzoek wordt gedaan naar kruidenteelt en fruitteelt met LED.

Water

Omgaan met water

Schoon drinkwater is een van de primaire behoeftes van de mens. De beschikbaarheid van schoon drinkwater is beperkt. Dit betekent dat we hiermee uiterst zuinig moeten omgaan. Met name de landbouw is grootverbruiker van schoon drinkwater. Het zoeken naar minimaal gebruik en maximaal hergebruik van water is een belangrijke innovatie binnen de Floating Farm. Om zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn op het gebied van drinkwater werkt Floating Farm met twee systemen.

 

Duurzame waterzuivering

Onze partner SEMiLLA Sanitaire Hubs gebruikt biologische behandeling en filtratie om urine, grijswater en zwartwater om te  zetten in veilig drinkwater, nutriënten en biogas. SEMiLLA is ontstaan door het gebrek aan sanitaire voorzieningen in rampgebieden en plekken met veel armoede. Globaal zijn er meer dan 1,1 miljard mensen die niet beschikken over schoon drinkwater en meer dan 2,4 miljard mensen hebben geen sanitaire voorzieningen. SEMiLLA’s eerste prototype staat op de Floating Farm en wordt getest op festivals, waar ze een circulair systeem aanbieden met toilet en was- en douche faciliteiten. Met het gebruik van zonnepanelen wekt de hub zijn eigen energie op en is daarmee zelfvoorzienend. De gefiltreerde nutriënten worden gebruikt voor de groei van planten waarmee wordt geëxperimenteerd op de Floating Farm. Met behulp van de SEMiLLA Sanitation Hub die in een 40voet container op het drijflichaam wordt geplaatst, voorziet de boerderij ook zichzelf van schoon (drink)water.

 

Hemel(s)water

Hemel(s)water is een systeem dat regenwater opvangt en zuivert door middel van membranen. Door druk in de opvangbuizen wordt het regenwater door de membranen geduwd, waardoor bacteriën en viezigheid uit het water worden gefilterd. Het eindproduct is van hoge kwaliteit, duurzaam gemaakt en het belangrijkste, veilig om te drinken.

 

Hemel(s)water draagt bij aan een duurzame wateropvang en leverantie van schoon drinkwater voor de Floating Farm. De omvang van de opslagtank maakt het mogelijk om  droogte te overbruggen.  De kwaliteit van het water is door het gebruik van membranen beter dan de kwaliteit van het huidige leidingwater. Het proces maakt geen gebruik van gas, elektra of chemicaliën.

 

Circulariteit

Meer dan een kringloop

Het ontwerp van de drijvende boerderij gaat uit van het sluiten van kringlopen en is zoveel mogelijk zelfvoorzienend in water toe- en afvoer, energieopwekking, afvalverwerking en voeding voor het vee. Zo wordt een deel van het veevoer op het drijflichaam geproduceerd met behulp van LEDlicht. Urine en mest bevatten veel stikstof en fosfaat die we kunnen verwerken tot nutriënten voor compost. Regenwater wordt opgevangen en gereinigd en geschikt gemaakt om te drinken. Daarnaast kan zonne-energie worden gebruikt voor de opwekking van elektriciteit.

Voeding

Een restproduct bestaat niet

Floating Farm draagt bij aan een circulaire stad. Onze koeien ‘upcyclen’ voor de mens onbruikbare restproducten tot hoogwaardige, heerlijke zuivelproducten voor Rotterdammers. Restproducten van bierbrouwers, aardappelverwerkers, bakkers, groentesnijders etc. hebben voor deze bedrijven geen waarde. Ze zijn voor mensen ook niet eetbaar. Maar voor onze koeien wel. Die vinden ze heerlijk en maken er eerste klas melk van.  Onze koeien hebben geen voer nodig dat van de andere kant van de oceaan komt. Wij sluiten de cirkel in Rotterdam. Naast veevoer uit de stad, is het de ambitie om ook zelf op de Floating Farm veevoer te gaan telen. De mest en urine van de koeien zijn prima voedsel voor eendenkroos. En eendenkroos is weer prima eiwitrijk voedsel voor de koeien. In het drijflichaam van de Floating Farm gaan we daarmee experimenteren. Tot slot helpen we Natuur Monumenten in de polder van Midden Delfland met het beheer van natuurgraslanden. Dat doen we door daar gras te maaien en ons jongvee te weiden. We doen dat zo dat de weidevogels en zeldzame planten maximaal kansen krijgen. En de koeien zijn gek op het grove kruidenrijke hooi.

Energie

Gebruik maken van alle natuurlijke elementen

Een belangrijk onderdeel van een duurzame stad is een duurzame energie productie. Wij willen geen fossiele brandstoffen toepassen in onze energiehuishouding. De belangrijkste energievraag (warmte/koeling en elektriciteit) wekken wij zoveel mogelijk op met eigen, duurzame middelen. Zo komt warmte uit onze biomassa verbrandingskachel. Deze kachel droogt mest en brandt op het grootste deel van onze eigen mest. Inzake elektriciteit werkt de Floating Farm zoveel mogelijk op duurzame, hernieuwbare energie. Wij passen zonne-energie en windenergie toe en  kijken naar overige energiebronnen (zoals getijde- en stroomenergie).

Producten

Samen met de consument

Volle zuivel, puur rundvlees en mest voor de tuin of balkon zijn de eindproducten van de Floating Farm. Deze producten zijn verkrijgbaar in onze eigen winkel en worden tegen een eerlijke prijs verkocht.

 

De veertig koeien produceren met elkaar circa 800 liter melk per dag. Het ras van de koeien en de voeding van de koeien heeft veel invloed op de smaak van de melk(producten). Daarom worden zowel het ras als de voeding zorgvuldig uitgezocht. Op de Floating Farm gaan we de melk verwerken tot smakelijke volle melk en yoghurt. Alle producten worden ambachtelijk, met passie en zonder onnatuurlijke toevoegingen bereid.

 

De mest van de koeien wordt opgevangen en verwerkt tot geconcentreerde nutriënten. De mest wordt gezeefd en gedroogd met behulp van een biokachel. Een deel van de gedroogde mest wordt dan weer gebruikt om de biokachel op gang te houden en de rest wordt verkocht in de winkel.

Na een lang en goed leven op de Floating Farm worden de koeien aan het eind van de productie geslacht. Het vlees wordt daarna verkocht in de winkel op de Floating Farm. Door het gezonde en fijne leven van de koe is het eerlijk en puur kwaliteitsvlees, dat proef je.

bars5